SR: prasme veidot interaktīvus mācību materiālus un individuālus testus, pārbaudes darbus