Apkopota informācija, lai varētu uzlabot IKT lietošanas pamatprasmes, kas noderēs ikdienas darbā, izmantojot tehnoloģijas.